เกี่ยวกับเรา

About Us

THAILAND HOLISTIC WELLNESS

SOLUTIONS & INNOVATIONS

เมมโมรี คลินิก & เวลเนส เซ็นเตอร์ ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่แห่งการดูแลสุขภาพ ด้วยการนำศาสตร์ด้านการแพทย์และเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ก้าวหน้าแห่งยุค มารวมเข้าด้วยกัน จากนั้นได้ออกแบบและผสมผสานใช้ในการดูแลสุขภาพ การชะลอวัย และความงามแบบองค์รวม โปรแกรมดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นดูแลถึงระดับเซลล์ภายในร่างกาย ฟื้นฟู ชะลอความเสื่อมของเซลล์และอวัยวะต่างๆ เมื่อผนวกกับการดูแลความงามภายนอก นำมาซึ่งสุขภาพที่ดี ความงาม ความอ่อนเยาว์ และทำให้เมมโมรีฯ เปล่งประกายในฐานะหนึ่งในเวลเนสชั้นนำของประเทศ

หลักคิด ปรัชญา ที่มาของธุรกิจ Memory clinic & Wellness Center คือ ความต้องการเห็นผู้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ ด้วยสุขภาพที่แข็งแรง ยืนหยัดอย่างสง่างามและภาคภูมิ เพื่อทุกคนจะได้มีความทรงจำที่งดงามในช่วงเวลาสำคัญๆ ของชีวิต ดังนั้น แนวทางดูแลสุขภาพในเชิงลึก การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน จึงเป็นสิ่งที่บริษัทมุ่งมั่นแสวงหา ทั้งได้ติดตามความก้าวหน้าของนวัตกรรม เทคโนโลยีการแพทย์เพื่อสุขภาพและความงามอย่างใส่ใจ ลึกซึ้ง กระทั่งนำสู่การพัฒนาธุรกิจนี้ตามลำดับ ดังนั้น แนวทางดูแลสุขภาพในเชิงลึก การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน จึงเป็นสิ่งที่บริษัทมุ่งมั่นแสวงหา ทั้งได้ติดตามความก้าวหน้าของนวัตกรรม เทคโนโลยีการแพทย์เพื่อสุขภาพและความงามอย่างใส่ใจ ลึกซึ้ง กระทั่งนำสู่การพัฒนาธุรกิจนี้ตามลำดับ

"ไม่ปล่อยให้ความงามของคุณเป็นเพียงแค่ความทรงจำ"

MEMORYCLINIC & WELLNESS CENTER

2556-ปัจจุบัน

จุดเริ่มต้น

ปี 2556

จากจุดเริ่มต้นในปี 2556 ด้วยประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการแพทย์และความปลอดภัยในขั้นสูง คุณภาพแห่งบริการที่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ธุรกิจขยายตัวรวดเร็วตามลำดับ เมมโมรี คลินิก จึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปีนั้น เพื่อรองรับกับการเติบใหญ่ในปี 2560 บริษัทจึงได้เปิดให้บริการในสถานที่แห่งใหม่ ณ อาคาร E88 ในโครงการ W-District พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น เมมโมรี คลินิก & เวลเนส เซ็นเตอร์และเริ่มขยายตัวสู่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เวชศาสตร์ชะลอวัย หรือ เวลเนส อย่างจริงจัง มีทีมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเข้าร่วมงานอย่างพรั่งพร้อม

ประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ทำให้บริษัทเล็งเห็นว่า ศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและเวชศาสตร์ชะลอวัยได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปไกล ด้วยแรงขับเคลื่อนของวิทยาการที่ล้ำยุค ซึ่งสามารถตอบโจทย์คนได้ทุกกลุ่ม ซึ่งถือว่าเป็นแก่นคิดในการให้บริการ “การแพทย์ทางเลือก ด้วย การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน”

ผู้นำเทรน

อนาคต

ด้วยในปี 2564 ประเทศไทยจะก้าวไปสู่สังคมแห่งผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ และในปี 2574 ประเทศไทยจะมีประชากรที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เมมโมรีฯ ตะหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพมากขึ้น ด้วยวิถีแห่งการเป็นประชากรที่มีคุณภาพชีวิตที่มีสุขภาพดีด้วยศาสตร์การแพทย์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่หลากหลายนั้น การทำให้คนมีสุขภาพที่ดีกว่าเดิมเป็นอนาคตที่เรากำลังมุ่งหน้าไปความตื่นตัวของแวดวงสุขภาพขณะนี้ คือ การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ซึ่งแนวทางของ เมมโมรีฯ คือ การเน้นผ่านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ลงลึกถึงระดับเซลล์ในอวัยวะต่างๆ ซึ่งแสดงถึงต้นกระบวนการของความเสื่อมและความเสี่ยงต่อโรค เรามุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับโลกรวมถึงนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพและความงามเพื่อออกแบบสุขภาพของท่านเป็นรายบุคคล

นวัฒกรรม

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีในการตรวจสุขภาพในปัจจุบันจะให้ข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการเสื่อมของเซลล์ และ แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ จากนั้นนำไปสู่การรักษาฟื้นฟู การซ่อมแซมเซลล์ การบำรุงอวัยวะและเซลล์ต่าง ๆ ให้กลับไปทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การดูแลในระดับเซลล์เป็นกระบวนการที่บำบัดด้วยเซลล์ มุ่งเน้นไปที่สาเหตุของการเกิดโรค เพื่อรักษาโรคที่มาจากการเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ซึ่งผลลัพธ์คือการสร้างความสมบูรณ์ของสุขภาพที่ส่งต่อความงามจากภายในสู่ภายนอก

สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด เป็นแก่นคิดในการให้บริการหลักของ
เมมโมรี คลินิก & เวลเนส เซ็นเตอร์

สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด เป็นแก่นคิดหลักในการให้บริการ

MEMORYCLINIC & WELLNESS CENTER

Our Teams

ทีมแพทย์ของเรา