ตรวจวิเคราะห์สภาพร่างกาย

quantum, live blood analysis

ตรวจสุขภาพเพื่ออะไร?

ตรวจสุขภาพเพื่ออะไร?

การตรวจสุขภาพเป็นการตรวจเพื่อวางแผนในการดูแลสุขภาพให้มีความเสื่อมช้าลง เป็น Primary และ Secondary Prevention ในบางราย หมายถึง การตรวจเพื่อวินิจฉัยตั้งแต่ระยะที่ยังไม่แสดงอาการ เช่น คนที่เป็นโรคเบาหวานมา 6 เดือน น้ำตาล 130 แต่ยังไม่แสดงอาการ และเจ้าตัวอาจยังไม่ทราบ หรือเป็นกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นโรค จะได้มีการวางแผนป้องกันไม่ให้เป็น เป็นต้น ยิ่งทราบแนวโน้มของโรคได้เร็วก็จะป้องกันได้เร็วขึ้น เร็วกว่า Primary Prevention ไม่ต้องรอให้ถึงระยะแสดงอาการซึ่งเป็นการรู้เท่าทันโรค และดีสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันและเป็นแนวทางที่เลือกได้ เป็นการเตรียมตัวใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะมาถึงตรวจสุขภาพเพื่ออะไร ?

การตรวจวิเคราะห์ร่างกาย ตรวจสุขภาพรู้ก่อนเกิดโรค เจาะเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ละเอียดแม่นยำ สามารถปรึกษาแพทย์เพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมได้เพิ่มเติม

Health Checkup Blood Test

การตรวจสุขภาพด้วยเลือด เพื่อให้ทราบถึงภาวะของการเกิดโรคในร่างกายของเราซึ่งแบ่งออกได้เป็นหลายระยะ เช่น

  1. ยังไม่เกิดโรค แต่ตรวจเพื่อให้รู้ถึงปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
  2. มีภาวะของการเป็นโรคแล้ว แต่ยังไม่แสดงอาการใดๆ
  3. เป็นโรคแล้ว และมีการแสดงอาการ
  4. เป็นโรคที่ยังสามารถทำการรักษาได้
  5. เป็นโรคระยะที่รักษาไม่ได้แล้ว

การที่เราทำการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดโรคในอนาคตจึงเป็นการดีกว่าอย่างแน่นอน หากเปรียบเทียบกับการทำการรักษาในระยะที่ร่างกายเสื่อม หรือมีความเสี่ยงสูงแล้ว เพราะหากละเลยในการใส่ใจสุขภาพจนกระทั่งแสดงอาการออกมาในระยะที่ 4 หรือ ระยะที่ 5 แล้ว อาการป่วยจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ทั้งต่อตนเอง หน้าที่การงาน ผู้คนที่รักรอบข้าง โรงพยาบาล และสังคมในภาพรวม ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อใครเลย

ถ้าวันนี้เราเริ่มดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเอง เพราะการเจ็บป่วยของมนุษย์ไม่ได้เกิดเป็นอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง แต่มักจะเชื่อมโยงทั้งระบบ การรักษาที่ได้ผลดีจึงเน้นการรักษาทั้งร่างกายแบบองค์รวม โดยการฟื้นฟูร่างกายทั้งระบบให้กลับมาทำงานได้ตามเดิมและยังเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นได้ ดังนี้นจึงต้องเริ่มต้นค้นหาสาเหตุของการเกิดโรคด้วยการตรวจนั่นเอง

"เพราะเราไม่ได้มีชีวิตอยู่ เพื่อรอการเป็นโรค สุขภาพดีออกแบบได้ด้วยตัวคุณเอง"

MEMORYCLINIC & WELLNESS CENTER

โปรแกรม Health Checkup Blood Test

Oxidative Stress & Anti-Oxidant test

ตรวจระดับความสัมพันธ์ของสารอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำลายเซลล์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของความชรา เพื่อประเมินความอ่อนวัย

LBA (Live Blood Analysis)

การตรวจวิเคราะห์เลือดจากปลายนิ้ว เพื่อบ่งบอกภาวะสุขภาพเบื้องต้น

Smartlife Checkup > 30

โปรแกรมตรวจดูความอ่อนเยาว์สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 30 ปี เพื่อตรวจสมดุลฮอร์โมน และความเสื่อมของเซลล์ รวมถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

Smartlife Checkup < 30

โปรแกรมตรวจดูความสมบูรณ์ของสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี เพื่อตรวจหาระดับฮอร์โมน และความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ

DS (Detoxification Screening)

โปรแกรมตรวจดูความสมบูรณ์ของสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี เพื่อตรวจหาระดับฮอร์โมน และความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ

DNA (Tumor Marker)

โปรแกรมตรวจเลือดคัดกรองโรคมะเร็ง 25 ชนิด เบื้องต้น ในส่วนตับ, ตับอ่อน, รังไข่, ต่อมลูกหมาก, เต้านม, ปมประสาท, ลำไส้ ร่วมกับการตรวยีนส์ 25 ชนิด

DC (Diabetic Checkup)

ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ต้องงดน้ำและอาหารก่อนตรวจ 10 ชั่วโมงขึ้นไป

TLT (Telomere Length Test)

เทโลเมียร์คือส่วนปลายสุดของโครโมโซม ถ้าหดสั้นลงทำให้เกิดความเสื่อมสภาพของเซลล์ สำคัญต่อการเกิดโรคร้ายและเสียชีวิตก่อนกำหนด ตรวจเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอายุเซลล์ภายในร่างกายกับอายุจริง

FIT 134 Panel (Advanced Food Inflammation Test)

เทคนิคพิเศษที่สามารถตรวจทั้งแอนติบอดี้ IgG และสารเชิงซ้อน IC-C3d ไปพร้อมๆ กัน

HP (Hormone Profile)

การตรวจหาระดับความสมดุลของฮอร์โมนเพื่อป้องกันความเสื่อมต่างๆ เช่น อาการวัยทอง ปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น

HMP (Heavy Metal Profile)

การตรวจวัดระดับสารโลหะหนักในร่างกายจาก เลือด (Blood), ปัสสาวะ (Urine), DNA เส้นผม (Hair)

MHC (Metabolic Health Checkup)

การตรวจระดับฮอร์โมนและการเผาผลาญในร่างกาย ช่วยคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคหัวใจ+หลอดเลือด ภาวะน้ำหนักเกิน การอักเสบของเซลล์

EHC (Exclusive Health Checkup)

โปรแกรมการตรวจสุขภาพอย่างละเอียด (49-53 รายการ) ครอบคลุมทั่วร่างกาย ว่ามีความเสี่ยงและความเสื่อมของอวัยวะใดบ้าง รู้ทันโรค

GNC (Genetic Nutriology Checkup)

การตรวจหาระดับความสมดุลของฮอร์โมนเพื่อป้องกันความเสื่อมต่างๆ เมื่ออายุมากขึ้น เช่น อาการวัยทอง ปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น

GSC (Genetic Security Checkup)

การตรวจพันธุกรรมอย่างครอบคลุมเพื่อเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะโรคร้าย เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น

GSC (Genetic Security Checkup)

การตรวจพันธุกรรมอย่างครอบคลุมเฉพาะบุคคล เพื่อเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะน้ำหนักเกิน และโรคร้ายต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น

โปรแกรม Health Checkup Blood Test

TYPE

PROGRAM

Oxidative Stress & Anti-Oxidant test

ตรวจระดับความสัมพันธ์ของสารอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำลายเซลล์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของความชรา เพื่อประเมินความอ่อนวัย

Smartlife Checkup > 30

โปรแกรมตรวจดูความอ่อนเยาว์สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 30 ปี เพื่อตรวจสมดุลฮอร์โมน และความเสื่อมของเซลล์ รวมถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

GNC (Genetic Nutriology Checkup)

การตรวจหาระดับความสมดุลของฮอร์โมนเพื่อป้องกันความเสื่อมต่างๆ เมื่ออายุมากขึ้น เช่น อาการวัยทอง ปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น

DNA (Tumor Marker)

โปรแกรมตรวจเลือดคัดกรองโรคมะเร็ง 25 ชนิด เบื้องต้น ในส่วนตับ, ตับอ่อน, รังไข่, ต่อมลูกหมาก, เต้านม, ปมประสาท, ลำไส้ ร่วมกับการตรวยีนส์ 25 ชนิด

MHC (Metabolic Health Checkup)

การตรวจระดับฮอร์โมนและการเผาผลาญในร่างกาย ช่วยคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคหัวใจ+หลอดเลือด ภาวะน้ำหนักเกิน การอักเสบของเซลล์

GSC (Genetic Security Checkup)

การตรวจพันธุกรรมอย่างครอบคลุมเพื่อเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะโรคร้าย เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น

HP (Hormone Profile)

การตรวจหาระดับความสมดุลของฮอร์โมนเพื่อป้องกันความเสื่อมต่างๆ เช่น อาการวัยทอง ปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น

Smartlife Checkup < 30

โปรแกรมตรวจดูความสมบูรณ์ของสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี เพื่อตรวจหาระดับฮอร์โมน และความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ

HMP (Heavy Metal Profile)

การตรวจวัดระดับสารโลหะหนักในร่างกายจาก เลือด (Blood), ปัสสาวะ (Urine), DNA เส้นผม (Hair)

DS (Detoxification Screening)

โปรแกรมตรวจดูความสมบูรณ์ของสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี เพื่อตรวจหาระดับฮอร์โมน และความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ

GSC (Genetic Security Checkup)

การตรวจพันธุกรรมอย่างครอบคลุมเฉพาะบุคคล เพื่อเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะน้ำหนักเกิน และโรคร้ายต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น

DC (Diabetic Checkup)

ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ต้องงดน้ำและอาหารก่อนตรวจ 10 ชั่วโมงขึ้นไป

TLT (Telomere Length Test)

เทโลเมียร์คือส่วนปลายสุดของโครโมโซม ถ้าหดสั้นลงทำให้เกิดความเสื่อมสภาพของเซลล์ สำคัญต่อการเกิดโรคร้ายและเสียชีวิตก่อนกำหนด ตรวจเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอายุเซลล์ภายในร่างกายกับอายุจริง

LBA (Live Blood Analysis)

การตรวจวิเคราะห์เลือดจากปลายนิ้ว เพื่อบ่งบอกภาวะสุขภาพเบื้องต้น

EHC (Exclusive Health Checkup)

โปรแกรมการตรวจสุขภาพอย่างละเอียด (49-53 รายการ) ครอบคลุมทั่วร่างกาย ว่ามีความเสี่ยงและความเสื่อมของอวัยวะใดบ้าง รู้ทันโรค

FIT 134 Panel (Advanced Food Inflammation Test)

เทคนิคพิเศษที่สามารถตรวจทั้งแอนติบอดี้ IgG และสารเชิงซ้อน IC-C3d ไปพร้อมๆ กัน

FOR

HEALTH

*Recommended

Smartlife Checkup

LESS 30

โปรแกรมตรวจดูความอ่อนเยาว์สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 30 ปี เพื่อตรวจสมดุลฮอร์โมน และความเสื่อมของเซลล์ รวมถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

*Recommended

Smartlife Checkup

MORE 30

โปรแกรมตรวจดูความสมบูรณ์ของสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี เพื่อตรวจหาระดับฮอร์โมน และความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ

DNA (Tumor Marker)

โปรแกรมตรวจเลือดคัดกรองโรคมะเร็ง 25 ชนิด เบื้องต้น ในส่วนตับ, ตับอ่อน, รังไข่, ต่อมลูกหมาก, เต้านม, ปมประสาท, ลำไส้ ร่วมกับการตรวยีนส์ 25 ชนิด

TLT (Telomere Length Test)

เทโลเมียร์คือส่วนปลายสุดของโครโมโซม ถ้าหดสั้นลงทำให้เกิดความเสื่อมสภาพของเซลล์ สำคัญต่อการเกิดโรคร้ายและเสียชีวิตก่อนกำหนด ตรวจเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอายุเซลล์ภายในร่างกายกับอายุจริง

EHC (Exclusive Health Checkup)

โปรแกรมการตรวจสุขภาพอย่างละเอียด (49-53 รายการ) ครอบคลุมทั่วร่างกาย ว่ามีความเสี่ยงและความเสื่อมของอวัยวะใดบ้าง รู้ทันโรค

GSC (Genetic Security Checkup)

การตรวจพันธุกรรมอย่างครอบคลุมเฉพาะบุคคล เพื่อเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะน้ำหนักเกิน และโรคร้ายต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น

LBA (Live Blood Analysis)

การตรวจวิเคราะห์เลือดจากปลายนิ้ว เพื่อบ่งบอกภาวะสุขภาพเบื้องต้น

TLT (Telomere Length Test)

เทโลเมียร์คือส่วนปลายสุดของโครโมโซม ถ้าหดสั้นลงทำให้เกิดความเสื่อมสภาพของเซลล์ สำคัญต่อการเกิดโรคร้ายและเสียชีวิตก่อนกำหนด ตรวจเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอายุเซลล์ภายในร่างกายกับอายุจริง

DC (Diabetic Checkup)

ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ต้องงดน้ำและอาหารก่อนตรวจ 10 ชั่วโมงขึ้นไป

HMP (Heavy Metal Profile)

การตรวจวัดระดับสารโลหะหนักในร่างกายจาก เลือด (Blood), ปัสสาวะ (Urine), DNA เส้นผม (Hair)

Smartlife Checkup <30

โปรแกรมตรวจดูความสมบูรณ์ของสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี เพื่อตรวจหาระดับฮอร์โมน และความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ

Smartlife Checkup >30

โปรแกรมตรวจดูความอ่อนเยาว์สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 30 ปี เพื่อตรวจสมดุลฮอร์โมน และความเสื่อมของเซลล์ รวมถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

Oxidative Stress & Anti-Oxidant test

ตรวจระดับความสัมพันธ์ของสารอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำลายเซลล์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของความชรา เพื่อประเมินความอ่อนวัย

FDT (Food Detective Test)

การตรวจภาวะภูมิแพ้อาหารแอบแฝง 59 ชนิด และ 222 ชนิด ด้วยเทคโนโลยี Microarray

EHC (Exclusive Health Checkup)

โปรแกรมการตรวจสุขภาพอย่างละเอียด (49-53 รายการ) ครอบคลุมทั่วร่างกาย ว่ามีความเสี่ยงและความเสื่อมของอวัยวะใดบ้าง รู้ทันโรค

DS (Detoxification Screening)

ตรวจประเมินสารพิษในร่างกาย ปริมาณของสารพิษที่สะสมในอวัยวะต่างๆ

MHC (Metabolic Health Checkup)

การตรวจระดับฮอร์โมนและการเผาผลาญในร่างกาย ช่วยคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคหัวใจ+หลอดเลือด ภาวะน้ำหนักเกิน การอักเสบของเซลล์

DNA (Tumor Marker)

โปรแกรมตรวจเลือดคัดกรองโรคมะเร็ง 25 ชนิด เบื้องต้น ในส่วนตับ, ตับอ่อน, รังไข่, ต่อมลูกหมาก, เต้านม, ปมประสาท, ลำไส้ ร่วมกับการตรวยีนส์ 25 ชนิด

HP (Hormone Profile)

การตรวจหาระดับความสมดุลของฮอร์โมนเพื่อป้องกันความเสื่อมต่างๆ เช่น อาการวัยทอง ปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น

GNC (Genetic Nutriology Checkup)

การตรวจหาระดับความสมดุลของฮอร์โมนเพื่อป้องกันความเสื่อมต่างๆ เช่น อาการวัยทอง ปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น

GSC (Genetic Security Checkup)

การตรวจพันธุกรรมอย่างครอบคลุมเฉพาะบุคคล เพื่อเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะน้ำหนักเกิน และโรคร้ายต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น

CONTACT FOR PREMIUM PRIVILEGES

กดเพื่อติดต่อขอรับสิทธิสุดพิเศษก่อนใคร