บริการของเรา

SERVICE

ตรวจวิเคราะห์สภาพร่างกาย
(quantum, live blood analysis)

วิตามินฟื้นฟู และบำรุง hormones, vitamin d,
nad+, myers cocktail, cerebrolysin

ขับล้างสารพิษภายในร่างกาย
(Chelation, Ozone, PCDC)

ผิวพรรณและความงาม
(Skin and Beauty)

ผิวพรรณและความงาม
(Skin and Beauty)